Trådlösa sensorer övervakar torkningsprocessen i samband med golvgjutningar

Användningen av trådlösa sensorer förenklar övervakningen i samband med byggande av höghus.

Hösten 2020 inledde Bonava, som specialiserat sig på bostadsbyggande, ett storskaligt projekt i Kirstiparken i Åbo. Projektet omfattade totalt 22 höghus och projektteamet funderade på, hur man på ett effektivt sätt skulle kunna övervaka och följa med torkningsförloppet i samband med golvgjutningen. Teamet undersökte olika alternativ och kom i kontakt med JNT:s, det vill säga Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s, IoT-koncept Nollge som erbjuder trådlösa, batteridrivna sensorer för övervakning av inomhusklimat. Sensorerna sänder mätdata via det mobila IoT-nätverket Sigfox och kräver ingen installation.

Nollge-sensorerna har en batterikapacitet som kan räcka mellan 5-10 år. Batterierna är därefter utbytbara. Detta beror på att Sigfox-nätverket, som sensorerna skickar information via, förbrukar väldigt liten mängd ström vid dataöverföringen fast räckvidden är lång.

– Nollge-sensorerna är väldigt enkla att installera, och mätdatan kan smidigt avläsas på distans. Eftersom enheterna inte kräver någon wifi-uppkoppling, ansåg vi att de lämpar sig bra för byggarbetsplatser. Dessutom är sensorerna konkurrenskraftigt prissatta, säger Tuomas Kuronen, byggnadsingenjör på Bonava.

Bekanta dig med termerna:

  • IoT – Internet of Things (sakernas internet) innebär att enheter ansluts till internet, och att data skickas mellan olika fysiska apparater.
  • Sigfox-nätverket är ett radionätverk med lång räckvidd (LPWAN), via vilket de anslutna IoT-enheterna är uppkopplade till internet. Sigfox-nätverket är särskilt utformat för IoT.

Bonava använder för närvarande sensorer som mäter temperatur och relativ luftfuktighet i samband med byggprojekten.
Sensorerna används på varje våning under byggnadsfasen, därefter förvaras de i väntan på nästa projekt, säger Kuronen.

På Bonava har man varit nöjda med sensorerna och kundservicen från Nollge. Efter köpet erbjöd Nollge ett skolningstillfälle där man gick igenom användningen av sensorerna och hur man definierar olika typer av mätare i webb-applikationen där all mätdata avläses.

– Efter det har användningen varit enkel, och vi har kontaktat Nollge mest när vi behövt fler sensorer, säger Kuronen.

Sensorerna, som övervakar torkningsförloppet i samband med golvgjutningen på byggarbetsplatsen, skickar data till en webbläsarbaserad molntjänst varje halvtimme. Bonava har också definierat ett larm i systemet. Larmet går till en fördefinierad person via e-post om den relativa luftfuktigheten i luften stiger över en fastställd gräns.

– När vi vet vilka förhållanden som råder på platsen kan vi försöka förbättra dem vid behov, och på så sätt säkerställa att golvgjutningen torkar som den ska, säger Kuronen.

Nollge by JNT

  • Nollge är ett IoT-koncept som erbjuds av JNT.
  • Produkter: trådlösa sensorer för övervakning av inomhusluftkvalitet, trackers, d.v.s. positioneringssensorer för t.ex. uthyrningsmaskiner, temperatur- och fuktgivare, CO2-, partikel- och radonsensorer, samt sensorer för övervakning av vattenläckage med mera.
  • Sensorerna är trådlösa och kräver varken anslutning till elnätet eller internetanslutning. Uppföljning och avläsning sker på distans via en webbapplikation.
  • Målgrupper: Byggföretag, disponenter och bostadsbolag, fastighetsskötselföretag, städer och kommuner.

Bonava

  • Ett av Europas ledande företag inom bostadsbyggnad.
  • Förutom i Finland bedriver Bonava verksamhet även i Tyskland, Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen.
  • Cirka 2100 anställda.
  • I Finland är Bonava verksamt i Helsingfors och huvudstadsregionen, Tammerfors och Åbo.