Trådlösa mätare för övervakning av inomhusluften i bostäder – se hur enheterna används

”Behövs det verkligen inga kablar?” den frågan ställde en kund till Sarako Oy:s Juho Kaskisto under installationen av en sensor vars uppgift är att mäta kvaliteten på inomhusluften i deras bostad. Sensorn som installerades är en enhet från JNT:s, det vill säga Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s, IoT-koncept Nollge. Sensorerna från Nollge fungerar helt trådlöst via det trådlösa IoT nätverket Sigfox.

Sarako Oy är ett Raumobaserat företag som erbjuder expertistjänster inom byggnadshälsa samt inom fastighets- och byggnadsbranschen. Vi har länge använt olika typer av mätsensorer, men det uppstod ofta utmaningar med installationer av centralenheter som krävde strömtillförsel samt återkommande utmaningar med internettäckningen. Vi blev tvungna att tänka om och hitta lättare och mer kostnadseffektiva lösningar för våra mätningar, säger Kaskisto. När vi letade efter en ny lösning föll valet snabbt på Nollge-sensorerna.

– Vi uppskattade särskilt JNT:s användarstöd och support redan när vi gjorde vårt val, vi fick snabbt hjälp och råd. På Nollge reagerar man snabbt för att tillgodose kundens behov, fortsätter Kaskisto.

Bekanta dig med termerna:

  • IoT – Internet of Things (sakernas internet), innebär att fysiska föremål, tjänster, programvara och system är uppkopplade mot internet.
  • Sigfox-nätet är ett radionätverk med lång räckvidd, via vilket de anslutna, trådlösa IoT-enheterna är uppkopplade till internet. Sigfox-nätverket är särskilt utformat för IoT-apparater. Sändare som är anslutna till nätverket kräver väldigt lite ström.

Sarako använder sig för närvarande av olika typer av sensorer både för inomhus- och utomhusmiljöer. De mest använda sensorerna är de som mäter temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivåer i inomhusluften samt tryckskillnad i fastigheter. Sensorerna kan dessutom mäta exempelvis föroreningar och små partiklar i inomhusluften. Sensorn placeras på önskad plats och mätperioden varar oftast några veckor. Mätenheterna fungerar trådlöst och drivs av ett batteri som kan hålla upp till tio år. Kaskisto påpekar att Nollge-sensorerna är mycket kostnadseffektiva.

– Det överkomliga priset, samt att enheterna är trådlösa och därför enkla att installera, är ett försäljningsargument för oss, säger Kaskisto.

Nästan obegränsade användningsmöjligheter

Sensorerna kan avläsas på distans via en webbapplikation, och lämpar sig därför väldigt bra för till exempel disponenter och fastighetsägare. Om en hyresgäst kontaktar fastighetsskötaren och klagar över låg inomhustemperatur, kan en liten sensor, ungefär lika stor som en golvvärmetermostat, placeras ut för att mäta och sända tillförlitlig temperaturinformation i realtid.

Sensorn sänder temperaturinformationen via Sigfox-nätverket till en webbläsarbaserad molntjänst enligt ett fördefinierat sändningsintervall, vanligtvis brukar det vara kring var 20:e minut. Fastighetsskötaren kan själv övervaka temperaturen via webben och denne kan också ta emot varningar via e-post eller SMS ifall en viss temperaturgräns över- eller underskrids.

Disponenten kan lättare jobba med de som bor i fastigheterna, när denne har möjlighet att visa upp objektivt insamlad data om lägenhetens inomhusförhållanden med hjälp av sensorer säger Juho Kaskisto.

Sensorerna ger också värdefull information om byggnadens hälsa och inomhusluftens kvalitet. Data kan exempelvis samlas in före en renovering, då får man en tillförlitlig bild av utgångsläget innan arbetet inleds. En av de bästa sidorna med Nollge-sensorerna, enligt Kaskisto, är att de kan användas för en mängd olika ändamål.

– Det handlar egentligen om hur vi själva förstår att dra nytta av tekniken som finns att tillgå. Om vi kommer på något som vi skulle vilja mäta, försöker JNT alltid hitta en lösning som fungerar för oss, säger Kaskisto.

– Det nyaste tillskottet i vår arsenal av sensorer är trådlösa brandlarm, som är särskilt utvecklade för branddetektering under byggnadsskedet i nybyggnationer. Vi planerar också att ta i bruk en radonmätare, fortsätter han.

Sarako Oy:

  • Sarako Oy grundades år 2015 i Raumo
  • Verksamhet i Satakunta och sydvästra Finland
  • Undersökningar, mätningar och provtagning av luft- och fuktförhållanden inomhus.
  • Experttjänster inom byggnads- och fastighetssektorn

Nollge by JNT

  • Nollge är ett IoT-koncept som erbjuds av JNT.
  • Produkter: trådlösa sensorer för övervakning av inomhusluftkvalitet, trackers, d.v.s. positioneringssensorer för t.ex. uthyrningsmaskiner, temperatur- och fuktgivare, CO2-, partikel- och radonsensorer, samt sensorer för övervakning av vattenläckage med mera.
  • Sensorerna är trådlösa och kräver varken anslutning till elnätet eller internetanslutning. Uppföljning och avläsning sker på distans via en webbapplikation.
  • Målgrupper: Byggföretag, disponenter och bostadsbolag, fastighetsskötselföretag, städer och kommuner.