Elho växer genom innovativ produktutveckling

Den gula raden av jordbruksmaskiner längs riksåttan i Bennäs är en välbekant syn för många bilister. Jordbruksmaskinerna packas i containrar och exporteras över hela världen. För närvarande står exporten för 85 % av produktionen. JNT och Konttoripiste förser Elho med effektiva stödtjänster som gör företagets verksamhet smidig.

Familjeföretaget Elho grundades år 1968 och tillverkade till en början små jordbruksmaskiner. I takt med att jordbruket förändrades har även företaget utvecklats och maskinerna vuxit, idag tillverkar Elho stora jordbruksmaskiner med fokus på slåttermaskiner. Företaget sysselsätter 100 personer och indirekt flera underleverantörer.

Michael Johansson tog över som VD 2018, på den tiden hade företaget en omsättning på 15,5 miljoner euro. Under de senaste fem åren har lönsamheten dock ökat och omsättningen fördubblats. Bolaget har hittat rätt produktkategorier som möjliggjort den starka tillväxten.

Enligt VD:n är Elhos innovativa produktutvecklingsteam den främsta anledningen till tillväxten.

– Vi har lyckats hitta nischmarknader där konkurrensen inte är så hård. Små marknader lockar inte stora aktörer, men för oss genererar de betydande intäkter.

Elho har också gjort miljoninvesteringar i fabriken för att göra produktionen mer effektiv.

– När vår produktion är effektiv har vi goda förutsättningar att vara kreativa inom vårt marknadssegment, sammanfattar Michael Johansson.

Förändringar görs tills framgång uppnås

En viktig förutsättning för tillväxt är en fungerande försäljningskedja och under året har Elho jobbat med sin försäljningskedja i USA. Ett ofruktbart avtal med en långvarig importör sades upp och ett dotterbolag etablerades i USA, detta har redan genererat en större försäljning än förra året. Johansson är därmed inte beredd att ge upp efter misslyckanden.

– Om en marknad inte har varit framgångsrik, kommer vi att fortsätta göra förändringar tills vi lyckas, betonar han.

Konkurrensen i branschen är hård, men att exportera stora lantbruksmaskiner till andra sidan jorden är ändå lönsamt.

– Till exempel i Australien har bolaget ingen egen produktion, så alla jordbruksmaskiner som säljs där importeras långväga ifrån, antingen från Europa eller USA. I USA är både arbetskraftskostnaderna och priserna höga, därmed är Finlands konkurrenskraft på den marknaden bra, säger Michael Johansson.

JNT och Konttoripiste tillhandahåller effektiva stödtjänster

Konttoripiste förser Elho med Konica Minoltas multifunktionsskrivare samt diverse kontorstillbehör, till och med kaffepaketen till köket levereras via Konttoripiste. Michael Johansson samarbetade med Konttoripiste redan i sitt tidigare jobb och är mycket nöjd med servicekonceptet.

– Vi har varit väldigt nöjda med samarbetet och inget har förändrats i negativ riktning sedan Konttoripiste blev helägt dotterbolag av JNT. Jag tycker det är väldigt behändigt att ha en och samma kontaktperson på Konttoripiste och att veta att via den personen sköts allt.

JNT tar i sin tur hand om Elhos IT-funktionalitet: det vill säga utrustning, servrar och kunnandet. JNT:s IT-arkitekt Sami Laihorinne har arbetat som outsourcad IT-resurs i mer än fem år och bidrar med sin egen gedigna expertis till Elhos IT-team.

– Vi har två interna IT-supportmedarbetare och därtill jobbar Sami för oss på IT-sidan. Samarbetet har fungerat bra och för mig är det viktigt att till exempel under arbetsresor ha tillgång till våra servrar, oberoende var i världen jag befinner mig.

Enligt Michael Johansson är företagets supporttjänster osynliga när de fungerar bra.
– När det fungerar bra tänker man inte på det. Om det av någon anledning inte fungerar, då märker man det garanterat, säger Johansson.

JNT:s IT-arkitekt Sami Laihorinne ser till Michael Johansson och Elho har fungerande och säker uppkoppling.

Ta kontakt