Vastuu palovaroittimista siirtyy rakennuksen omistajille vuonna 2026 ‒ tämä sinun tulee tietää

Jopa viidennes palokuolemista voitaisiin estää

Uusi lainsäädäntö koskien palovaroittimia on tulossa voimaan. Vuoden 2026 alussa vastuu palovaroittimien hankinnasta ja ylläpidosta siirtyy rakennuksen omistajille. Uuden lain tavoitteena on parantaa palovaroittimien ylläpitoa ja vähentää palokuolemia. Pelastusalan asiantuntijan arvion mukaan jopa viidennes palokuolemista voitaisiin estää tämän muutoksen myötä. Uudella saatavilla olevalla tekniikalla voidaan seurata palovaroittimien toimivuutta etänä ja sillä tavalla varmistaa, että omistajan velvollisuudet täyttyvät.

Palovaroittimia koskevat vastuut muuttuvat 01.01.2026 alkaen, kun palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuus siirtyy huoneiston haltijalta eli asukkaalta rakennuksen omistajalle. Tulevat muutokset kohdistuvat erityisesti asunto-osakeyhtiöihin ja vuokrataloyhtiöihin.

Perinteinen ajatus ”Taloni on linnani” muuttuu, kun uusi pelastuslaki mahdollistaa taloyhtiön tai rakennuksen omistajan edustajan tarkistaa ja tarvittaessa päivittää asunnon palovaroittimet. Vaikka siirtymäaikaa onkin, omistajalla on jo nyt oikeus tarkistaa palovaroittimet, kunhan siitä ilmoitetaan asukkaalle ajoissa.

Muutoksen taustalla on tarve parantaa palovaroittimien huolenpitoa, mikä on tärkeää erityisesti ikääntyneille ja toimintakyvyltään rajoittuneille henkilöille, koska ikääntyneillä ja toimintakyvyltään rajoittuneilla henkilöillä saattaa olla vaikeuksia huolehtia palovaroittimien kunnossapidosta ja paristojen vaihdosta. Siirtämällä vastuu palovaroittimien toiminnasta asunnon omistajalle varmistetaan, että nämä erityisryhmät eivät jää vaille asianmukaista suojaa palovahingoilta.

Mikä muuttuu 01.01.2026?

Siirtymäajan jälkeen vastuu palovaroittimista on omistajalla. Asukkaiden tehtävänä on ainoastaan ilmoittaa havaitsemistaan vioista sekä huolehtia laitteiden säännöllisestä testauksesta. Palovaroittimien puuttuminen tai toimimattomuus voi vaarantaa naapureiden turvallisuuden. Kattava palovaroittimien järjestelmä voisi vähentää palokuolemia merkittävästi, arviolta kymmeniä vuosittain.

Sähköverkkoon kytketyt järjestelmät ja pitkäkestoisilla akuilla varustetut laitteet ovat harkinnan arvoisia vaihtoehtoja. Ja esimerkiksi vaimennusmahdollisuus on hyödyllinen lisäominaisuus, joka voi estää tarpeetonta hälytystä esimerkiksi ruoanlaiton aikana.

Mitä tämä muutos käytännössä tarkoittaa?

Tulevan muutoksen myötä asukkaiden ei tarvitse enää huolehtia palovaroittimien hankinnasta, eikä säännöllisestä paristojen vaihtamisesta. Asukkaan on välittömästi ilmoitettava omistajalle tai isännöitsijälle, kun havaitsee palovaroittimessa vian.

Rakennuksen tai huoneiston omistajan on varmistettava, että jokaisessa asunnossa on riittävästi toimivia palovaroittimia. Rakennuksen tai huoneiston omistajalla on oikeus tarkistaa palovaroittimet ja niiden toiminta asunnossa, kunhan siitä ilmoitetaan asukkaalle etukäteen.

Välttämättä fyysistä käyntiä huoneistossa ei tarvitse tehdä, jos käytössä on etävalvottava palovaroitin. Tällöin huoneistossa tarvitsee käydä ainoastaan silloin, kun laitteessa havaitaan selkeä vika tai huomataan, että se on otettu pois käytöstä.

JNT Nollgen ratkaisu tarjoaakin etävalvonnan palovaroittimille sekä muita hyödyllisiä tietoja, erityisesti taloyhtiöille ja vuokranantajille.

Kysyimme JNT Nollgen johtajalta Stefan Skytteltä uuden etäohjattavan palovaroittimen ominaisuuksista. Saimme selville seuraavat tärkeät asiat.

Kuinka JNT Nollgen etävalvonta toimii palovaroittimien osalta?
‒ Palovaroittimet raportoivat verkkosovelluksen kautta akun tilan, lämpötilan ja ilmankosteuden asunnossa sekä ilmoittavat, jos palovaroitin on otettu alas tai se on pois käytöstä, aloittaa Stefan.

Mitä hyötyä on JNT Nollgen ratkaisusta verrattuna perinteisiin paristokäyttöisiin palovaroittimiin?
‒ Palovaroitin on huoltovapaa 10 vuoden paristoilla, mikä on kuitenkin yleisesti palovaroittimien elinikä. Sovelluksen lokikirjan avulla voidaan nähdä, että palovaroitin on toiminut ajan mittaan ja että lakisääteiset testit on suoritettu ja että se on todella toimintavalmiina, hän tarkentaa.

Voiko JNT Nollgen ratkaisu voi integroitua olemassa oleviin taloyhtiöiden tietojärjestelmiin tai valvontajärjestelmiin? Miten?
‒ Sovelluksen avoimen rajapinnan kautta tietojen siirtäminen muihin järjestelmiin on mahdollista, hän valaisee.

Tarjoaako JNT Nollge koulutusta tai tukea taloyhtiöille ja vuokranantajille palovaroittimien asianmukaiseen käyttöön ja ylläpitoon?
‒ Nämä palovaroittimet on yhtä helppo asentaa kuin muutkin palovaroittimet. Autamme sovelluksen käyttöönotossa, kertoo Stefan.

JNT Nollge tarjoaa tuotteet kaikkiin tarpeisiin

JNT Nollge tarjoaa etävalvonnalla toimivia palovaroittimia, jotka helpottavat rakennuksen omistajien tehtävää palovaroittimien ylläpidossa.

Nollge:n palovaroittimet:

 • Toimivat langattomassa IoT-verkossa ja ovat akkukäyttöisiä.
 • Raportoivat akun tilan, lämpötilan ja ilmankosteuden asunnossa.
 • Ilmoittavat, jos palovaroitin on poistettu tai pois päältä.
 • Voidaan integroida taloyhtiöiden olemassa oleviin tietojärjestelmiin.

JNT Nollgen markkinoille lanseeraama etävalvonnalla toimiva palovaroitin toimii langattomassa IoT -verkossa (Sigfox tai LoRaWan). Se ei vaadi SIM-kortteja eikä WiFi yhteyttä. Palovaroitin on akkukäyttöinen (käyttöaika 5 tai 10 vuotta). Se toimii etäseurannalla, web-sovelluksen kautta.

Langattomat palovaroittimet

Mukana on kiinnityslevy, jossa on magneettikoskettimet, jotka hälyttävät, jos palovaroitin poistetaan.

 • Täyttää eurooppalaiset standardit (CE ja SFS-EN 14604).
 • Toimii palohälyttimen lisäksi myös lämpötilan ja ilmankosteuden mittaajana asunnossa (koskee +-malleja).
 • Voit seurata patterin virrantasoa ja saat ilmoitukset verkkoportaalin kautta, kun savuilmaisin on testattava.
 • Valinnainen kaukosäädin kattoon asennettujen hälyttimien testausta varten.
 • 5 vuoden tuotetakuu.
 • Mitat: 105 mm x 35 mm. Paino: 150 g.
 • Hälytystaso: 85 dB 3 metrin etäisyydellä.
 • Lisätarvikkeet: Kaukosäädin kattoon asennettujen palovaroittimien hälytysten testaamiseen tai sammuttamiseen. Samaa kaukosäädintä voidaan käyttää useille palohälyttimille.

Mitä pitäisi tehdä nyt?

Jos olet rakennuksen omistaja, sinun tulee tutustua uuteen palovaroitinlakiin ja ryhtyä toimiin sen noudattamiseksi. Tiedota uudesta laista ja sen myötä tulleista muutoksista asukkaita. Jos olet asukas, sinun ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä välittömästi. On kuitenkin tärkeää, että tiedät uudesta laista ja olet tietoinen velvollisuuksistasi. Ilmoita välittömästi omistajalle, jos havaitset palovaroittimessa vian.

Rakennuksen omistaja eli esimerkiksi taloyhtiö vastaa jatkossa, että kerrostalon kussakin asunnossa on riittävä määrä toimintakuntoisia palovaroittimia. Asukkaan velvollisuutena on jatkossa ilmoittaa viipymättä rakennuksen omistajalle havaitsemistaan palovaroittimen vioista kuten pariston loppumisesta tai jos asukas on muuten huomannut, ettei palovaroitin toimi.

Rakennusten omistajien kannattaa hyödyntää säädösmuutosten kahden vuoden siirtymäaika suunnittelemalla ja toteuttamalla muutoksen edellyttävät käytännön toimet hyvissä ajoin ennen vuoden 2026 alkua. Nyt on hyvä aika laatia suunnitelma palovaroittimien säännölliseen tarkastukseen ja ylläpitoon sekä hankkia JNT Nollgen etävalvonnalla toimivat palovaroittimet jokaiseen asuntoon.

Teksti ja kuvat: Tiina Painokallio/OMAtaloyhtiö.fi