Försäljare av företagstjänster till Vasaregionen

Nu söker vi en medarbetare till vårt trevliga försäljningsteam!
JNT växer och vi söker en kollega som är intresserad av tekniska lösningar, gillar en social och varierande arbetsmiljö samt besitter starka försäljaregenskaper.

Vårt försäljningsteam hjälper Österbottniska företag med kvalitativa ICT-lösningar som gör företagens arbetsvardag både bättre och lättare. Dina hjälpmedel som försäljare är JNT:s portfölj av ICT-lösningar, en trygg och engagerande arbetsplats, hjälpsamma och kompetenta kollegor samt den senaste tekniken. Vi erbjuder en heltidstjänst med tillsvidareavtal och goda förtjänstmöjligheter som baserar sig på ditt personliga engagemang.


Arbetsuppgifter

Till dina arbetsuppgifter hör att aktivt ta kontakt med företag för att konsultera dem gällande ICT-lösningar. Tillsammans med kunden utvärderas nuläget, så att du sedan kan erbjuda dem tjänster som underlättar deras vardag. På JNT jobbar vi långsiktigt med våra kunder och varje företagsbesök bör därmed leda till en positiv attityd till JNT och nöjda kunder. Du är JNT:s ansikte utåt och bär det ansvaret med självsäkerhet, du inger förtroende och utstrålar kunskap. Vi betjänar våra kunder på både finska och svenska och du behöver därmed behärska båda språken i tal och skrift. Ditt arbetsområde är främst Vasaregionen men du kan vara stationerad i Vasa eller Jakobstad.

Utbildning och tidigare erfarenhet
Du kan ha en merkantil eller en teknisk bakgrund, men din utbildning är inte lika viktig som din erfarenhet. Vad du har jobbat med tidigare och hur du lyckats med dina åtaganden, väger tungt hos oss. Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning i Österbotten kommer göra din vardag enklare men är inget krav. Ifall du saknar branscherfarenhet men är en försäljare ut i fingerspetsarna finns det en lösning. Du kommer alltid ha ett stort team som backar upp dig, vi ser till att du har de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas i ditt arbete och dina kollegor hjälper till då det behövs. Sociala färdigheter och en god kommunikationsförmåga förväntar vi dock att du har med dig när du kommer.

JNT som arbetsgivare
JNT är ett välfungerande bolag som verkar i en bransch som är i ständig utveckling. Trots att JNT är ett företag med lång historia, är JNT idag ett modernt och aktuellt företag. Vi erbjuder jobb i en trygg och inspirerande arbetsmiljö med familjär stämning och kompetenta kollegor. Vi har flexibla arbetstider och möjlighet till distansjobb. Till ditt förfogande har du ändamålsenliga kontorsutrymmen i Vasa, Jakobstad och Karleby, den senaste tekniken och dina kollegors stöd. Bakom dig har du en erfaren och kunnig organisation. Vi erbjuder ett utvecklande jobb och du kommer även ges goda möjligheter till personlig utveckling i form av kompetenshöjande skolning. Vi värdesätter ditt välmående och vi har därmed tillgång till E-passi.

Mer information och ansökningar
Mera information fås av Tatu Aitoaho, Chef för företagstjänster: 06 786 8336, tatu.aitoaho@jnt.fi. För att söka tjänsten skickar du din CV och en fritt formulerade ansökan, gärna med löneanspråk, senast söndagen den 29.1 till adressen rekry@jnt.fi . OBS! Vi påbörjar intervjuerna redan under ansökningstiden.

JNT består av ca 65 anställda som tillsammans upprätthåller och erbjuder internet-, tv-, telefoni-, och IT-tjänster i Österbotten. Till JNT-koncernen hör också Konttoripiste och Multitronic | JNT-butikerna i Jakobstad och Vasa. Vi brinner för att ge våra kunder de bästa möjliga tjänsterna tillsammans med den bästa möjliga servicen. Trots att JNT är ett företag med lång historia, är JNT idag ett modernt och aktuellt företag. På JNT uppmuntras man till personlig utveckling och eget initiativtagande. Vi stöder också utbildning inom området man jobbar med.