Välfungerande distansarbete tack vare kreativitet och rätt IT-leverantör

På HSS Media, med verksamhetspunkter i såväl Vasa som i Karleby, Jakobstad, Närpes och Kristinestad, var man väl förberedda när det i vår blev aktuellt för de flesta på redaktionerna att börja jobba på distans, hemifrån.

Mika Suomalainen, IT-chef på koncernen, konstaterar att man ändå fått vara lite kreativ och söka en del nya lösningar, när man tvingades testa hur allt fungerade i praktiken.
– Då det gäller distansarbete är säkerheten en viktig aspekt och vi har redan i många år haft en krypterad VPN-förbindelse för detta. Den gör det möjligt för våra anställda att via en privat ”tunnel” koppla upp sig till företagets eget nätverk, förklarar han.
– VPN har också varit viktigt ur den synvinkeln att företagets IT-stödpersoner måste ha möjlighet att bistå de anställda när som helst och från vilken plats som helst, även när de jobbar hemma, fortsätter Mika.

VPN-lösningen är bara en av många tjänster som HSS Media köper av JNT, som varit koncernens IT- partner i över tio års tid.
– Det började med telefonin och därefter har vi valt att använda oss av JNT för allt fler av våra grundläggande, stora funktioner. JNT är en lagom stor operatör och nu i vår har deras expertis och välfungerande system satts på prov ett flertal gånger.

För att skapa ett välfungerande system för distansarbete gäller det också att vara kreativ enligt Mika.
– En av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är informationsgången, att ha en fungerande support och sist men inte minst – den sociala samhörigheten. Även den har vi med hjälp av tekniska lösningar löst på ett bra sätt vid HSS Media, avslutar han.

Text och foto: Anna Sand/bySand

Läs mer om JNT:s företagslösningar här.

Kontakta JNT:s företagsföräljning:

 

Besök oss även på:

Fredsgatan 22, våning 3 65100 Vasa
eller
Alholmsgatan 3 68600 Jakobstad