IT-arkitekten Sami planerar driftsäkra datanätslösningar

IT-arkitekten Sami Laihorinne, som arbetar vid JNT, planerar fungerande och driftsäkra datanät för kundföretagen. Laihorinne fungerar som en länk mellan företagens IT-behov och JNT:s och Konttoripistes tekniska lösningar.

— I praktiken gör jag kartläggningar och planer utgående från kundföretagens behov. Vi kartlägger tillsammans hur viktigt ett driftsäkert nät är med tanke på företagets affärsverksamhet. Ju mer driftsäkert system man vill bygga, desto mer kostar lösningen.

Sami Laihorinne arbetar främst tillsammans med större företag som använder flera olika system. Mindre företag kan vanligtvis sköta tillfälliga avbrott genom att koppla upp sig till mobildata.

IT-arkitekten kartlägger hur känsligt datanätet får vara för avbrott och hurdana ekonomiska effekter det uppstår för företagets affärsverksamhet om nätet är ur bruk till exempel i 15 minuter.

Till exempel i en fabriksmiljö är det lätt att räkna ut förlusterna när systemen stannar upp.

— Om det hanteras kött på linjerna och systemet stannar upp i över 15 minuter måste köttet slängas. Då är det lätt att räkna ut hurdana förluster det orsakar företaget. Sedan funderar man om det lönar sig att bygga ett eget system och fördubbla näten så att det inte uppstår problem med nätet, förklarar Laihorinne.

Förutom att planera datatrafiknät optimerar Laihorinne ofta samtidigt kundens datasäkerhet med hjälp av riskbedömningar och i vissa fall hjälper han företag i det skede när dataintrång redan har inträffat eller en svaghet i systemet upptäckts.

Service i moln eller datacenter

Förutom att bygga ett driftsäkert nät består de problem som IT-arkitekten ska lösa ofta av hurdana tjänster som ska tas till molnet och vilka som ska hållas kvar i datacentret. Sami Laihorinne börjar ofta med att lösa kundföretagens problem när företaget redan har en egen datacenterlösning men utrustningen är föråldrad och stödavtalen håller på att gå ut.

— Då funderar vi om vi ska förnya den egna utrustningen eller flytta servicen till molnet. Kunden vill ofta veta om det finns datacenter i Finland dit servicen kan flyttas.

JNT erbjuder datacentertjänster som ligger fysiskt på Österbottens kust.

Problemlösning i arbetet och ultralöpning på fritiden

Sami Laihorinne vill förstå och kunna saker, lösa problem och ständigt lära sig nytt. Han förhåller sig passionerat till sitt arbete och på fritiden rensar han tankarna genom att springa extrema ultralopp. Förra sommaren sprang Laihorinne Finlands längsta ultralopp i Lemmenjoki, hela 326 kilometer.

— Där springer man genom ödemarken och huvudet är ganska tomt. Man måste vara i gott fysiskt skick och vara inställd på att vilja komma i mål.

Laihorinne har alltid telefonen på, även när har springer. Han förhåller sig passionerat till sitt arbete och är alltid tillgänglig för sina kunder.

— En gång kom en kund och knackade på bastufönstret när jag inte svarade i telefonen. Han är visserligen en stor kund och bor på samma gränd som mig och när ett nätverksproblem hindrar hundra anställda från att utföra sitt jobb, tänker man inte mycket på om man stör någon annans bastufrid, beskriver Laihorinne.

Telefonen ringer emellertid sällan under semestern och Laihorinne tänker att systemen ska byggas så att man inte behöver ringa.

— Avsikten är att skapa sådana nätlösningar, i vilka systemen fungerar och där arbetet kan fortsätta, även om en enskild del går sönder eller en grävmaskin gräver sönder datanätet, sammanfattar Laihorinne.