JNT och Konttoripiste erbjuder bredare service till företagen

I slutet av maj köpte JNT upp Konttoripistes affärsverksamhet. Konttoripiste fortsätter med sitt eget varumärke, men samarbetet kommer att finslipas med syfte att erbjuda företag allt de behöver till kontoret från ett och samma ställe. Jonas Holmberg fungerar som en sammanbindande länk mellan företagen, han är anställd hos JNT men arbetar i Konttoripistes lokaler i Karleby.

I och med ägarbytet kommer JNT och Konttoripiste att betjäna lokala företag med ett ännu bredare utbud av tjänster och produkter i Mellersta Österbotten, Österbotten och Norra Österbotten.

– Det är enkelt för kunden när de genom en enda kontakt kan få allt de behöver till kontoret, berömmer Jonas Holmberg, ansvarig för företagsförsäljningen av JNT Fiber och DNA-telefonanslutningar i Karlebyområdet.

— Tillsammans kan vi erbjuda tjänster och produkter till lokala företag, allt från kontorsmöbler till fibernät, telefoner och av-teknik. Från oss kan man få allt som behövs till kontoret, med undantag för rekrytering av personal, skrattar han.

Holmberg, som flyttade från Esbo till Karleby på grund av ishockey, blev entusiastisk över möjligheten att redan från början få vara med och bygga upp JNT:s verksamhet i Karlebyområdet.

— För att bygga upp ett nätverk har jag varit tvungen att ta telefonen i handen och kallringa runt. Företagsförsäljning kräver långsiktigt arbete. Jag hoppas att jag lämnar ett avtryck som kommer att synas i framtiden.

Lokal och personlig service

Konttoripiste och JNT har gemensamma värderingar. Det är viktigt för företagen att betjäna kunder lokalt och personligt.

Jonas Holmberg har fått se båda företagens verksamhet från första parkett. Det finns hjälp att få vid behov, och båda organisationerna verkar flexibelt och smidigt. Enligt Holmberg är tröskeln till vd:ns dörr låg hos båda företagen.

— Det är trevligt att vd:n finns till för de anställda både vid Konttoripiste och vid JNT. Jarkko och Maria är ofta först och sist på kontoret. Det är inga problem att framföra nya förslag och idéer, berättar Holmberg.

Från Esbo till Karleby på grund av hockey

För sju år sedan flyttade Jonas Holmberg från Esbo till Karleby för att spela ishockey i Hermes och blev kvar i Karleby. Tillsammans med golf och tennis finns ishockeyn fortfarande med i hobbypaletten. Idrotten och fritiden tillsammans med vännerna är ett trevligt avbrott från arbetet.

Holmberg som flyttade till Karleby från huvudstadsregionen trivs i sin nya hemstad.
– Karleby är en trevlig och kompakt stad, även om den ibland kunde vara lite större. Idrottsmöjligheterna är bra och människorna är trevliga, berömmer han.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra fiberanslutningar? Du når Jonas på telefon 06 786 8334 eller e-mail jonas.holmberg[a]jnt.fi