Losvika växer så det knakar

När veterinär och ägaren Maria Losvik berättar om Djurklinik Losvikas verksamhet är det svårt att ana några spår av lågkonjunktur. Sett till antalet kunder blev fjolåret ett rekordår.

– Antalet patienter ökade med tjugo procent under 2015. Totalt hade vi 9000 patientbesök och det är delvis tack vare enheten i Jakobstad som vi öppnade för två år sedan. Hälften av patientbesöken gjordes där, säger Maria Losvik.

Det var år 2002 som Maria Losvik sadlade om efter att tidigare ha jobbat som stadsveterinär i Nykarleby. Från början verkade hon i hyrda lokaler innan hon flyttade in i den nybyggda kliniken år 2009.

– Totalt är vi 10 anställda på lönelistan just nu vilket för närvarande är ett ganska lämpligt antal. En av fördelarna med att vi vuxit och blivit fler är att det nu finns möjlighet att fokusera mer på specifika områden och specialisera sig, säger Maria Losvik.

I huvudsak är det husdjur och hästar som kommer till Losvika.

– Naturligtvis är det mycket hundar och katter men exotiska djur har blivit allt vanligare. Det som jag alltid gillat med veterinäryrket är att det är så omväxlande, ingen dag är den andra lik. Och dessutom får man jobba med både djur och människor.

Maria Losvik rekommenderar djurägare att teckna en djurförsäkring. När olyckan är framme eller djuret blir sjukt blir det snabbt dyrt.

– Djuren har ju ingen FPA och som företagare ser jag ju hur oerhört dyrt det är att ha personal anställd i Finland idag. Det påverkar naturligtvis priset för kunden och samtidigt har vi här på Losvika velat ligga i framkant både med fortbildning av personal och den utrustning vi använder.

Losvikas kunder kommer i huvudsak från området mellan Karleby, Vasa och Seinäjoki. Losvika erbjuder sina kunder möjlighet till tidsbokning via nätet.

– Utöver tidsbokningen är också hela vårt kartotek och patientarkiv nätbaserat så vi är i allra högsta grad beroende av JNT:s tjänster och att de fungerar, säger Maria Losvik.