Mätning av inomhusluft och ventilation enkelt och snabbt med JNT:s Nollge-sensorer

Mät inomhusluft och ventilation enkelt och snabbt med hjälp av sensorer.

Liisa Heinonen
Kommersiellt samarbete med JNT Nollge.

‒ Det bästa med Nollge-sensorerna är definitivt deras möjlighet till fjärravläsning, säger Joonas Kankainen från PK Nuohous ja kiinteistötyöt Oy. Kankainen arbetar i Kokkola-företaget med rengöring och renovering av ventilationssystem.

‒ Vi hade sensorer från en annan leverantör i flera år, men problemet var att deras data behövde avläsas på plats. I en enda byggnad kan det finnas 20‒30 sensorer, så att läsa av mätutrustningen tog verkligen mycket tid, berättar Kankainen. Kankainen började under hösten 2022 leta på internet efter nya lösningar för att ersätta de befintliga mätsensorerna och stötte på JNT’s, det vill säga Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s, helt trådlösa Nollge-sensorer.

‒ Jag kontaktade JNT och fick en mycket omfattande presentation av Nollge IoT-sensorerna av dem. Vi beslutade att börja med en liten mängd sensorer, en slags testhelhet, med vilken vi började testa hur sensorerna fungerade, berättar Kankainen och fortsätter:

‒ Vi märkte väldigt fort hur snabb och enkel övervakningen av datan som genererades av Nollge-sensorerna var, jämfört med de tidigare mätinstrumenten.

Bekanta dig med termerna:

 • IoT (Internet of Things) eller sakernas internet är en teknik som innebär att fysiska objekt ansluts till internet och kan utbyta information med varandra.
 • Sigfox-nätverket är ett långdistansradionätverk (LPWAN-nätverk) via vilken trådlösa IoT-enheter är uppkopplade till internet. Sigfox-nätverket är speciellt utformat för IoT-användning. Sändare som är anslutna till nätverket kräver väldigt lite ström.

JNT Nollge – helt trådlös mätteknik

Nollge-sensorerna är små enheter, ungefär i storleken av en golvvärmetermostat, som skickar mätresultat med cirka 30 minuters intervall via Sigfox-nätverket till en webbaserad molntjänst. Sensorerna får ström från ett batteri med en livslängd på upp till tio år, vilket gör installationen enkel och snabb. Mätresultat kan övervakas på distans via en användarvänlig molntjänst. Det är också möjligt att ställa in varningar för underskridande eller överskridande av gränsvärden.

Ventilations- och inomhusluftsproblem upptäcks oftast först när något är fel. Kankainen berättar att det vanligtvis redan finns en problematisk situation på plats när sensorerna installeras.

‒ Oftast kan vi fånga problemet mycket bra på basen av den data som loggas av sensorerna, därefter kan vi vidta nödvändiga åtgärder. Vi lämnar sensorerna på platsen för att se om problemet löser sig som önskat, säger Kankainen.

Nollge-sensorer som hjälp vid undersökning och justering av ventilation och inomhusluftsproblem

PK Nuohous ja kiinteistötyöt Oy använder främst sensorer som mäter inomhusluftens kvalitet. De övervakar halterna av koldioxid, VOC (flyktiga organiska föreningar), partiklar och inandningsbara partiklar, inomhustemperaturen samt inkommande tilluftstemperaturen. Dessutom kan tryckskillnaden över byggnadens ytterhölje mätas. Efter den inledande testhelheten har antalet sensorer som företaget har i sin användning ökat betydligt, och Kankainen har varit nöjd med det stöd som JNT erbjudit vid införandet av sensorerna. Även det faktum att mätresultatens avläsning på distans är så pass smidigt och snabbt har spätt på granden av belåtenhet.

‒ Tidigare kunde det ta flera dagar i veckan för en anställd att läsa av mätinstrumenten, men nu kan vi avläsa resultaten på distans. Detta är kostnadseffektivt för oss och förmånligt för kunden. Från molntjänsten kan vi enkelt läsa av resultaten tillsammans med kunden, och kunden kan också själv vid behov kontrollera mätresultaten i realtid, berättar Kankainen.

Nollge by JNT

 • Nollge är ett IoT-koncept som erbjuds av JNT.
 • Produkter: trådlösa sensorer för övervakning av inomhusluftkvalitet, trackers, d.v.s. positionssensorer för till exempel uthyrningsmaskiner, temperatur- och fuktgivare, CO2-, partikel- och radonsensorer, samt sensorer för övervakning av vattenläckage med mera.
 • Sensorerna är trådlösa och kräver varken anslutning till elnätet eller separat internetanslutning. Uppföljning och avläsning sker på distans via en webbapplikation.
 • Målgrupper: Byggföretag, disponenter och bostadsbolag, fastighetsskötselföretag, städer och kommuner.

PK Nuohous ja kiinteistötyöt Oy

 • Företag i Karleby som har specialiserat sig på sotning och fastighetstjänster
 • Har verkat inom branschen i över 20 år
 • Specialiserat sig på rengöring, justering och sanering av ventilationssystem
 • Rengöring av eldstäder och skorstenar
 • Rengöring av värmepannor
 • Effektivitetsmätning av värmepannor
 • Täthetsprovningar för värmepannor, reparationer, installation av inre skorstenar och skorstenshuvar.