Snabba, smidiga och service minded

Med de orden beskriver Lena Lithén, styrelseordförande för föreningen Österbottens Hantverk rf, deras och Loftets nya leverantör av IT-tjänster; JNT. Hon får medhåll av verksamhetsledare Anna Nordström, som är anställd av föreningen som verkar i Hantverkets hus Loftet i Vasa centrum med både butik, utställningar, kurs- och projektverksamhet samt olika typer av evenemang i anknytning till Österbottniskt hantverk.

Såväl fiber som telefonitjänster köps numera av JNT, som också såg till att man på Loftet fick ny och för verksamheten anpassad utrustning.

Mest känt är Hantverkets hus Loftet kanske främst för sin hantverksbutik Taito Shop Loftet, där man utöver de välkända bläckplåtslyktorna också kan handla mycket annat i hantverksväg. I huset verkar även restaurang Loftet.
Sedan årsskiftet 2020-21 är JNT deras leverantör av såväl fiber som telefoni och e-post, och Lena och Anna minns väl hur det hela började.

– Vi var mitt i julkommersen i december 2020 när kassan, nätet och allt slocknade. Vår dåvarande leverantör hade utan förvarning släckt ner hela vårt system, med hänvisning till att avtalet och även uppkopplingen var föråldrad, berättar Anna.

– Någon hjälp med att lösa saken fick vi inte av dem, men jag hade hört om andras positiva erfarenheter av JNT och tog i stället kontakt med dem. Följande morgon var de på plats för att upprätta en tillfällig uppkoppling åt oss, i väntan på en mer permanent lösning, fortsätter Lena.
Några veckor senare var fibern inkopplad och samtidigt gjorde föreningen en grundlig genomgång av sina behov inom IT och telefoni tillsammans med sin nya nätverksleverantör.

– Vi var medvetna om att både hårdvara och anslutningar behövde uppdateras, och av JNT fick vi förslag på datorer och annan utrustning som skulle passa för just vårt ändamål. Tack vare deras Cloudberry telefontjänst kunde vi utan att behöva byta telefonnummer också överge den fasta telefonin för gott och övergå helt till mobiltelefoner i arbetet, berättar Anna vidare.
Bytet av nätverksleverantör, övergången till fiber och uppgraderingen av den tekniska utrustningen innebar ett stort lyft för verksamheten.

Verksamhetsledare Anna Nordström är mycket nöjd med föreningens nya samarbetspartner inom IT.
– Det har dessutom blivit betydligt lättare att jobba på distans tack vare de nya lösningarna, konstaterar hon.

– Allt har fungerat mycket bra. Är det några problem kan vi ringa direkt till någon av våra kontaktpersoner på JNT, vars nummer dessutom fanns färdigt inprogrammerade i våra nya telefoner. Vi behöver inte söka upp numret till någon företagskundtjänst eller help desk i Helsingfors, konstaterar Anna.

– Dessutom går det snabbt och man får alltid service på eget modersmål, avslutar Lena.

Styrelseordförande Lena Lithén och verksamhetsledare Anna Nordström är speciellt glada över den personliga och snabba servicen som de får på eget modersmål.
Österbottens hantverk är en förening vars syfte är att stöda och befrämja den Österbottniska hantverkskulturen. Föreningen ordnar kurser, utställningar, temadagar och föreläsningar för både fackfolk och som hobbyverksamhet. Affären Taito Shop Loftet är sedan 2001 en del av den landsomfattande Taito Shop kedjan.

Text och foto: Anna Sand/bySand

Kontakta oss