JNT ny ägare till Konttoripiste

En stark, lokalt förankrad aktör inom IT-tjänster skapas i Österbotten när JNT köper Konttoripiste. Konttoripiste, med huvudsäte i Karleby, är […]