JNT blir alltmer känt i Vasa och Karleby – vinner terräng med sin optiska fiber

JNT:s fibernät har under de senaste åren snabbt utvidgats i Vasaregionen. I Karleby-
regionen ska fibernätet nu utvidgas till företag och bostadsbolag. I Vasa erbjuds också optisk fiber till boende i egnahemshus.

Kan man få en fiberanslutning var som helst i Karleby och Vasa?

Om du funderar på fiber till ett visst objekt så besvaras frågan bäst av JNT:s projektchef Andreas Harju. Harju ansvarar för utbyggnaden av fibernätet i Vasa- och Karlebyregionen och ser till att byggprojekten löper smidigt och håller tidtabellen.

– I Vasa har vi en bra situation eftersom vår fiber finns på ett så stort område att vi för det mesta kan besvara fiberförfrågningar jakande. I Karleby är fibernätet inte ännu lika heltäckande, men vi utvidgar det fortlöpande , berättar Andreas Harju.

Möjligheten att få optisk fiber granskas alltid från fall till fall.

– Vi räknar och utvärderar om det är förnuftigt att utvidga nätet till den önskade fastigheten. Varje fastighet kartläggs alltid individuellt och påverkas av om det finns till exempel andra potentiella fastigheter som vi kunde erbjuda optisk fiber i närheten. Därefter räknar vi ut en offert som kunden får.

I samband med offerten ger vi också kunden en preliminär tidtabell.

– Alla grävarbeten och installationer koncentreras till maj–oktober och då brukar vi vanligtvis ha en leveranstid på 6–8 veckor från beställning. Vintertid (november–april) är marken frusen och då gräver vi vanligtvis inte alls, förklarar Andreas Harju.

Driftsäkert fibernät

Andreas Harju prisar fibernätet och kallar det den bästa teknik som människan uppfunnit.

– Hela samhället snurrar tack vare det fysiska fibernätet. Det finns ingen bättre teknik eller infrastruktur. Fibernätet är inte känsligt för störningar eller utomstående faktorer, förutom de skador grävmaskiner kan förorsaka.

Det lönar sig att investera i JNT:s fibernät. Kostnaderna är i förhållande till nyttan mycket förmånliga och kunden får njuta av en snabb och driftsäker nätförbindelse och en fungerande kundservice.

JNT har fått fotfäste i Vasa

Andreas Harju har arbetat vid JNT i tre års tid. Under de här åren har företaget blivit mer känt i Vasa.

– För tre år sedan fick jag ofta höra folk förundras över vad JNT är för något, men nu känner överraskande många i Vasatrakten till företaget. I Karleby får vi ännu jobba på att göra företaget mer känt, berättar Harju.

Harju arbetar huvudsakligen på Vasakontoret, men nu för tiden också delvis på distans från Helsingfors. I Vasa och Karleby deltar han gärna i de lokala kundträffarna och evenemangen samt träffar till exempel disponenter eller besöker bostadsbolagens bolagsstämmor för att berätta om JNT:s optiska fiber.