Trådlöst system hjälper fotbollsfolket hålla koll på inomhusluften

Temperatur, luftfuktighet och andelen partiklar i luften. Det finns mycket som påverkar inomhusklimatet i en fotbollshall. Med det trådlösa systemet Nollge kan Stefan Olli hålla koll på fastigheten.

Stefan Olli öppnar dörren till LKI Arena i Pedersöre, en övertryckshall som under vintersäsongen är full med fotbollsjuniorer och skolbarn. Under vintertid är hallen så gott som fullbokad varje kväll och veckoslut.

– Vi måste kunna garantera att inomhusmiljön uppfyller vissa krav och vi är förstås också själva intresserade av att övervaka fastigheten, säger Stefan Olli, som är styrelsemedlem i Pedersöre Activity Center, aktiv i den lokala fotbollsföreningen PeFF och som även var projektledare för hallbygget.

Lösningen blev Nollge, ett trådlöst system med olika mätare som baserar sig på IoT-teknik. Med hjälp av fyra sensorer som finns utplacerade i hallen kan Stefan hålla koll på allt från temperatur och luftfuktighet till koldioxidhalten och mängden partiklar i luften.

– I en fotbollshall med konstgräs kunde man tro att partiklar som utsöndras av fyllnadsmaterialet i botten av gräset också finns i luften, men mätresultaten ser bra ut. Under de två år som vi följt med värdena har halten partiklar i luften (TVOC-värdet) hållits under 20 mikrogram per kubikmeter – det vill säga långt under gränsvärdet och betydligt lägre än i de flesta idrottshallar och bostäder.

Det vanligaste materialet i konstgräsplaner är en gummifyllning, vars eventuella hälsorisker varit föremål för diskussioner ända upp på EU-nivå. Ett förbud är sannolikt på kommande. I Pedersöre valde man att inte ha gummi, utan en mer hälsovänlig naturmineral. Det ursprungliga materialet var grönfärgat, men eftersom färgen hade en tendens att lossna av statisk elektricitet och fastnade på skor och kläder, byttes det ut till en ofärgad variant. Men några förhöjda halter partiklar i luften har ändå inte registrerats, varken före eller efter bytet.

– Det känns bra att vi kan hålla koll på värdena och ha svart på vitt att materialet inte försämrar luftkvaliteten, säger Stefan Olli.

Övertryckshallar är överlag kända för bra luftkvalitet. Dessutom hålls temperaturen nere – under säsongen är det cirka åtta plusgrader här inne. På sommaren är det lika varmt inne som ute, men då används inte hallen.

Stefan Olli kan kolla de olika mätvärdena i realtid via webben. Han kan dels ha koll på nuläget, men också få en kurva på hur olika mätvärden sett ut över tid. Två mätare finns inne i hallen, en tredje i redskapsförrådet och en fjärde i städskrubben. Mätarna är också utrustade med en larmfunktion. Om vattenledningen till exempel skulle börja läcka och orsaka förhöjd fukthalt kan Stefan Olli rycka ut.

Nollge-systemet är ett bra komplement till fastighetsövervakningen i hallen. På flera ställen finns övervakningskameror utplacerade och hallen har även egna system för att hålla koll på tryck, temperatur, nederbörd, vind och energiförbrukning.

– Under vintern hålls snön borta från taket tack vare automatiska värmefläktar som är riktade uppåt, men speciellt under senhösten och på vårvintern gäller det att se upp med isbildning. Det här kan också påverka fuktigheten här inne, ett par gånger har vi haft lite väl fuktig inomhusluft, men inget som påverkar användarna.

Att montera Nollge-systemet är enkelt, sensorerna är färdigt inställda och behöver inga kablar utan kan fästas i princip var som helst. Stefan Olli gillar också det användarvänliga och moderna webbverktyget.

– Eftersom den här hallen är så pass ny har vi haft fina, stabila värden, men speciellt i äldre fastigheter finns det säkert anledning att hålla koll. Ingen vill ju vistas i oändamålsenliga utrymmen. Dessutom ger systemet en viss trygghet.

Nollge – Smarta IoT-lösningar

Vad: Trådlösa sensorer som används för att övervaka utrymmen, fastighetsteknik eller olika föremål (sk. trackers). Mätdatan kan avläsas via en webb-portal vilket möjliggör övervakning av utrymmen på distans. I portalen kan också larmgränser definieras som gör att man får ett meddelande när vissa nivåer uppnås.

Hur: Med en eller flera sensorer kan du bland annat hålla koll på temperatur, koldioxidhalt, mängden partiklar i luften och lufttryck.

För vem: Alla som är intresserade av fastighetsövervakning och friska inomhusmiljöer.

Fördelar: Mätdatan överförs via ett globalt trådlöst nätverk vilket medför att ingen separat internet-uppkoppling behövs. Sensorerna drivs med batterier, som håller i upp till 10 år, vilket innebär att ingen anslutning till elnätet behövs.

Personräknare

I Nollge:s utbud finns även en sensor som fungerar som personräknare. Denna sensor fungerar med hjälp av Lidar-teknik och kommer väl till pass i sådana byggnader, där det finns nytta i att följa med besökarantalet. Sensorn kan exempelvis användas i idrottshallar och dess uppgift är att hålla kolla på antalet personer som går in och kommer ut ur hallarna. Förutom uppgifterna om antalet besökare vid specifika tidpunkter, kan datan användas till att planera och optimera städning och diverse underhåll av fastigheten. Datan kan även användas för att på bästa vis planera personalbehovet i fastigheten. Mätdatan som sensorn samlar in dyker upp i samma molnbaserade tjänst, där även de andra sensorernas mätvärden finns samlade.